Da li vam je pozNATO?

Organizacija Sjevernoatlantskog sporazumaSjevernoatlantski savez ili Sjevernoatlantski pakt, poznatiji po akronimu NATO (engleskiNorth Atlantic Treaty OrganisationNATOfrancuskiOrganisation du Traité de l’Atlantique NordOTAN) jest međunarodna organizacija vojno-političke prirode, osnovana je 1949. potpisivanjem Sjevernoatlantskog sporazuma (Washingtonski sporazum) između dvanaest država tadašnjeg zapadnog bloka.

Ključna odredba u Sjevernoatlantskom sporazumu glasi:

 „Stranke su saglasne da će se oružani napad na jednu ili više njih u Europi ili u Sjevernoj Americi smatrati napadom na sve njih.“

Osnova sjevernoatlantskog pakta, koji je po svojoj prirodi međunarodni ugovor. Ugovor priznaje i podržava njihova pojedinačna prava, kao i njihove međunarodne obaveze u formalnom skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda. Obavezuje svaku državu članicu da sudjeluje u rizicima i odgovornostima, uspostavlja sustav zajedničkog napada i obrane te zahtiijeva od svake od njih da ne prihvaća nikakve međunarodne obaveze koje bi mogle biti u suprotnosti s Ugovorom.

Političko središte Pakta i trajno sjedište Sjevernoatlantskog vijeća jest u Bruxellesu, u Belgiji.

Nova ideja RS 2030 u saradnji sa Ambasadom Republike Češke u BiH, sprovodi projekat “Da li vam je pozNATO?” koji ima za cilj da približi relevantne informacije široj javnosti i da kreira web platformu na kojoj svi građani (mladi, mediji, akademska zajednica, donosioci odluka…) mogu da pronađu tačne i provjerene činjenice o NATO integracijama i o odnosu NATO pakta sa Bosnom i Hercegovinom.

Više informacija potražite na linkovima u nastavku: