Rezultati istraživanja: STAVOVI GRAĐANA REPUBLIKE SRPSKE O EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA

Istraživanje je sprovedeno u drugoj polovini septembra 2018. godine na uzorku od 1000 punoljetnih stanovnika Republike Srpske, metodom anketiranja licem u lice. Ispitanici nisu samostalno popunjavali upitnik, već su odgovarali na pitanja koja im je čitao anketar.

Prilikom izbora uzorka, vodilo se računa o sljedećim demografskim elementima:
• Broj stanovnika u pojedinim regionima Republike Srpske;
• Odnos urbanog i ruralnog stanovništva u pojedinim regionima;
• Veličina pojedinih naseljenih mjesta u okviru regiona;
• Približno jednak broj muškaraca i žena.

Istraživanje je sprovedeno u 29 opština u Republici Srpskoj.Rezultate istraživanja možete pogledati na linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *