Stanovnici RS emotivno doživljavaju atlantske procese

U Bijeljini je, 24.oktobra održana javna diskusija “Evroatlantske integracije BiH”, u orgnizaciji udruženja Nova ideja RS 2030.

Na diskusiji su predstavljeni i rezultati istraživanja „Stavovi građana Republike Srpske o evroatlantskim integracijama“, sprovedenog u septembru, 2018.godine, na uzorku od 1000 punoljetnih građana Republike Srpske, te tri fokus grupe sa studentima iz Banja Luke, Istočnog Sarajeva i sa članovima Boračke organizacije Republike Srpske, predstavljeni su u uvodnom dijelu diskusije. Rezultati su pokazali i da 41,4% ispitanika smatra da će doći do smanjenja mogućnosti izbijanja novog rata ukoliko BiH uđe u NATO savez.

U uvodnom izlaganju učesnicima diskusije su se obratili Igor Davidović, Branimir Mandić, Dušan Šehovac i Denis Čarkadžić.

„Kada se govori o NATO integracijama o tome daleko manje znamo, a daleko više se reaguje emotivno. Svi u svijesti nosimo sjećanja na bombardovanja, tu epizodu koja nikada nije odobrena od strane srpskog naroda, pa je sasvim jasno da je takva i statistička indikacija tog stava“, kazao je Igor Davidović, program koordinator, Centar za primjenjene evropske studije u Beogradu i nekadašnji šef Pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za pregovore o Sporazumu, stabilizaciji i pridruživanju EU.

“U Federaciji je stav o evroatlantskim integracijama suprotan od stava građana RS. Ja pitam i jedne i druge da li je njima bitno da im život bude bolji, da im bude država poštovanja ljudskih prava, jake ekonomije, bez obzira da li je u EU ili nije. Oni kažu da bi voljeli da ta država bude bolja, iako nismo u Evropi. Meni je važno da smo na pravom putu da napravimo državu za njene građane, bez obzira da li ćemo ući u Evropu ili NATO. Neki se šale da dok mi steknemo uslove neće više biti Evrope ni NATO, ali biće građana koji će živjeti bolje ili lošije, i bolje da se bore za principe koji vladaju u EU, a ne da idu u EU da žive po njihovim principima“, smatra Dušan Šehovac, jedan od uvodničara.

Jedan od zaključaka jeste da su integracije u EU donijele porast zaposlenih i rast standarda svakoj zemlji koja je prošla taj proces , ali se ističe da je riječ o dugotrajnom procesu i o velikim odricanjima za koje bi  stanovništvo imalo razumijevanja ali političke zajednice na to nisu spremne.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *