Ciljevi

Cilj naše organizacije je insistiranje na stvaranju novog sistema vrijednosti i jačanja svijesti o potrebi za novim modelom ponašanja svih pojedinaca i građana Srpske zarad stvaranja novog identiteta i promjene imidža Republike Srpske.

Želimo da stvorimo svojevrsni kreativni inkubator koji će biti mjesto na koje će svi progresivni ljudi sa idejama moći poslati svoje prijedloge šta je potrebno i poželjno uraditi za stvaranje Nove Srpske. Ideje trebaju biti razrađene kako bi se pokazala njihova izvodljivost i realna mogućnost za realizaciju i obavezno potpisane .

Nova ideja RS 2030 teži da se sve pristigle ideje stavi na raspolaganje svima koji su zainteresovani i imaju mogućnost da te ideje realizuju, bilo da se radi o političkim partijama ili institucijama RS i BiH. Društvu su potrebne ideje za budućnost. Naše društvo više nema snage da bude talac srednjovjekovnih ideja i vrijednosti.

  • Rebranding Republike Srpske i Bosne i Hercegovine: RS i BiH trebaju da postanu prepoznatljivi po svojoj otvorenosti, toleranciji i afirmaciji ideja slobode, prosvjećenosti i zaštite ličnih prava. Moramo postati prepoznatljivi po razvoju, dijalogu i afirmisanju različitosti, što sve prati ekonomski prosperitet, umjesto što smo sinonim za konflikte, neuređenost i siromaštvo.
  • Nove vrijednosti: RS i BiH treba da postanu društvo utemeljeno na slobodi, zaštiti individualnih prava i sloboda, toleranciji, sekularnim principima, vjerskim slobodama. RS i BiH, u našoj viziji, jesu mjesto najvećeg mogućeg stepena sloboda u Evropi, uključujući lične, ekonomske i sve ostale slobode čovjeka.
  • Integracije: RS i BiH trebaju da učine sve u svojoj moći da se u potpunosti ekonomski i kulturno integrišu sa zemljama jugoistočne Evrope koje su još uvijek van Evropske unije i na taj način formiraju jedinstveno tržište od 17,5 miliona ljudi koje kao takvo jedino može postati interesantno EU.
  • Promjena javnog diskursa: jezik mržnje, sukoba i netrpeljivosti treba u javnom životu zamijeniti jezikom tolerancije, kompromisa i uvažavanja prava drugoga da misli drugačije. Društvo u kojem dominira diskurs mržnje i nipodaštavanja nema niti promil šanse da krene naprijed.
  • Edukacija: aktivnosti usmjerene na istraživanja u svim oblastima koje su predmet interesovanja i djelovanja Nove Srpske, te prezentacija tih istraživanja javnosti u RS i BiH. Stručni konsalting zainteresovanim subjektima u poljima djelovanja Nove ideje RS 2030.
 • Uključivanje mladih u proces: aktivnosti na promociji ideje značaja učešća mladih ljudi u RS i BiH u sve relevantne procese donošenja odluka, te edukacija samih mladih ljudi o potrebi njihovog angažmana u društvenom životu zemlje.