Za period između kraja Drugog svjetskog rata i osnivanja NATO-a karakteristično je bilo pojačavanje pritiska od strane SSSR-a na dio Evrope koji nije bio pod njegovom kontrolom, što su najviše osjećale Turska i Grčka. Kao odgovor, prije svega SAD-a, uslijedilo je proklamovanje Trumanove doktrine, a kriza uzrokovana blokadom Berlina 1948. i 1949. godine, bila je…