Istraživanje pokazalo: Mladi najviše vjeruju televiziji prilikom formiranja stavova o NATO integracijama

Udruženje građana Nova ideja RS 2030 sprovelo je istraživanje u okviru projekta „Evroatlantske integracije“.
Cilj istraživanja je bio da saznamo stavove građana o procesu evroatlantskih integracija, obzirom da je to postala jedna od najaktuelnijih tema u Bosni i Hercegovini.


Bosna i Hercegovina se, potpisujući niz strateških dokumenata, te donošenjem Zakona o odbrani, člana 84. (Aktivnosti za prijem u NATO) koji glasi: ” Parlamentarna skupština, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo, te svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, provest će potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a”, Bosna i Hercegovina se obavezala da će ispuniti uslove na putu ka NATO-u. Prije devet godina Bosna i Hercegovina je podnijela formalni zahtjev za Akcioni plan za članstvo u NATO-u (MAP).

Ovim istraživanjem smo željeli da saznamo stavove građana Republike Srpske, na koji način oni percipiraju članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u, koliko se interesuju za ovu temu, te na koji način dolaze do informacija.

Prilikom istraživanja koje je sprovedeno na uzorku od 1 000 ispitanika došlo se do interesantnih činjenica koje nam daju uvid u trenutnu situaciju.
Istraživanje je sprovedeno u septembru tekuće godine, jedno od najzanimljivijih saznanja je bilo na koji način se građani informišu i na osnovu kojih informacija formiraju svoje stavove o procesu evroatlantskih istraživanja.

Jedno od pitanja bilo je: „Na koji način se najčešće informišete o NATO-u?“. Rezultati nam pokazuju da je na prvom mjestu informisanje putem medija kao što su televizija i radio, koji je dominantan odgovor u odnosu na drugo i treće mjesto, sa čak 60.9% odgovora. Na drugom mjestu su pisani mediji koje je kao odgovor izabralo 28.2% ispitanika, dok su na trećem mjestu online mediji, 16.4% ispitanika je dalo ovaj odgovor.


Prema ovim rezultatima možemo zaključiti da većina građana svoje mišljenje formira na osnovu televizijskih sadržaja, te da veliki uticaj imaju politički stavovi koji se plasiraju putem ovih medija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *