Evroatlantski dijalog-Kozara 2016

Evroatlantski dijalog Kozara 2016

U organizaciji Udruženja građana “Nova srpska ideja” proteklog vikenda u hotelu “Monument” na Mrakovici održan je seminar o spoljnopolitičkim izazovima Bosne i Hercegovine u kontekstu evroatlantskih integracija zemlje.

Proces integracije Bosne i Hercegovine u EU i NATO je jedan od važnih faktora za stabilan ekonomski i politički razvoj. Bezbjednost i međunarodna saradnja su preduslovi za održiv ekonomski razvoj, a dijalog i jačanje transparentnosti i međusobnog povjerenja unutar Bosne i Hercegovine veoma važan cilj procesa integracija – neki su od zaključaka seminara „Evroatlantski Dijalog Kozara 2016“. Seminar je okupio oko 30 studenata i diplomaca društvenih nauka sa Univerziteta u Bosni i Hercegovini, a održan je tokom ovog vikenda (od 8. do 10. jula) na Kozari u hotelu ”Monument”.

Glavna tema seminara bili su spoljnopolitički izazovi Bosne i Hercegovine u kontekstu aktuelnih dešavanja na globalnom nivou, sa osvrtom na to koliko je urađeno do danas, te kakve su perspektive ovog procesa, uzimajući u obzir bezbjednosni, legalni, politički i ekonomski okvir integracija. Predavanja su držali stručnjaci iz oblasti međunarodnih odnosa, spoljne politike, geopolitike i evropskih integracija, a učesnici seminara su, zajedno sa predavačima, učestvovali u debatama i prezentacijama.

Da li smo danas uopšte interesantni za NATO?

„BiH se 2003. godine u svojim vanjsko – političkim prioritetima opredijelila da ide prema evroatlantskim integracijama. Danas, 2016. godine smo svjeodoci da ta EU izgleda potpuno drugačije, kao i izazovi sa kojima se NATO suočava. Veliko je pitanje da li ćemo s jedne strane dobiti poziv za ulazak, a s druge – u kom obliku će BiH tada postojati i kako će funkcionisati. Evropska unija je već odavno fokus prebacila na svoja unutrašnja pitanja i sve nefunkcionalnosti sa kojima se bori, tako da se najprije mi unutar BiH moramo dogovoriti o svojim prioritetima, a onda tek da vidimo kako će EU izgledati i kako da se uklopimo u te nove birokratske strukture EU. Ja ne vidim da su mladi i stručni ljudi prisutni i glasni, s vremena na vrijeme vidim aktivizam mladih, vjerujem da ga ima mnogo unutar Bosne i Hercegovine, ali moraju biti medijski mnogo prisutniji i njihov glas se mora mnogo glasnije čuti.“ izjavila je Ana Trišić Babić, bivša zamjenica ministra spoljnih poslova BiH.

Niko nije pozvaniji od mladih ljudi koji se bave politologijom i općenito društvenim znanostima da iz svoje specifične perspektive promišljaju o ovim temama i da otvore pitanja koja u javnoj sferi ne dolaze na tapetu, ili se o njima govori na razini pukog političkog folklora. Ovdje sjede ljudi kod kojih ne mogu prolaziti floskule i koji razbijaju mitološke postavke procesa evroatlantskih integracija. Ovdje sjede ljudi koji mogu otvorenog uma raspravljati jedni s drugima, ne u smislu da dolaze do nekih konačnih rješenja, ali da postavljaju ključna pitanja koja se u javnoj sferi ili ne postavljaju ili ne postavljaju na pravi način“ rekao je Dražen Barbarić, magistar politologije i predavač na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na odsjeku za Politologiju.

Milko Grmuša Nova Srpska

„Pokušali smo da skupimo eminentne učesnike, profesionalce, ljude iz nauke, studente, svršene studente koji imaju šta da kažu o ovoj temi. Osnovna ideja je bila da skupimo ljude koji nisu apriori pro et kontra, one ljude koji su takvog profila da mogu sami da lociraju razloge ZA i PROTIV i da na taj način dođu do odgovora na pitanje zašto je ova tema toliko važna i zašto se ne pomjeramo s mjesta kada su u pitanju evroatlantske integracije. Dijalog je nešto što je definitivno potrebno ovoj zemlji i ljudi žele da razgovaraju, ali taj razgovor nije usmjeren i iskoordinisan. U nedostataku volje političkog establišmenta u centrima moći moraćemo da se posvetimo sami sebi, što podrazumijeva razgovore sa našim kolegama i formiranje jedne cjelovite ideje o neophodnosti saradnje, komunikacije i prosperiteta o čemu se, nažalost, jako malo priča“, izjavio je Milko Grmuša, izvršni direktor UG „Nova Srpska Ideja“ iz Banja Luke.

Seminar Nova Srpska

„U samu sadržinu političkog sistema Bosne i Hercegovine od Daytona naovamo, integriran je proces integracija spram Europske unije i NATO-a. To je postao bezalternativan proces, o kojem često mislimo da znamo dosta toga, međutim, obično te percepcije budu jednostrane, te slušamo priče onih koji te procese promoviraju. U takvim raspravama, manjka nam kritičkog, a naročito akademskog osvrta na pomenute teme, kao i problematiziranje društvenog i (geo) političkog konteksta sa integracijama. Smatram da su mladi ljudi koji su glavni akteri ovog Dijaloga dali mnogo kvalitetnije i argumentiranije stavove o ovom procesu, nego političke elite, koji ovaj proces bezaltenrativno vode“, rekao je Jasmin Hasanović, magistar međunarodnih odnosa i diplomatije.

Specifičan cilj ovog projekta je podizanje svijesti o EU i NATO integracijama Bosne i Hercegovine, a po formalnom završetku seminara planirano je da učesnici kroz eseje i tematske tekstove daju svoj osvrt na teme koje su obrađene tokom seminara. Ovi tekstovi i eseji će biti dio publikacije koju će, u sklopu projekta, organizator pripremiti i objaviti u štampanom izdanju.

Seminar „Evroaltantski Dijalog Kozara 2016“ sprovodi Udruženje građana Nova Srpska Ideja iz Banjaluke, uz podršku američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *