BiH saradnja sa NATO savezom

Osnovno razumijevanje procesa

Organizacija Sjevernoatlanskog saveza NATO broji 29 zemalja Sjeverne Amerike i Evrope koje su se obavezale da će ispunjavati ciljeve Sjevernoatlanskog sporazuma potpisanog 04.04.1949. godine. Crna Gora je posljednja pristupila 05.06.2017. godine.

Misija NATO-a je očuvanje mira i bezbjednosti svojih članova, putem političkih i vojnih sredstava u skladu sa načelima Povelje UN. Od osnivanja, NATO je radio na uspostavi pravednog i trajnog poretka u Evropi, okrenutog miru i zasnovanog na opštim vrijednostima demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona. Kako se mijenjalo strateško okruženje, tako se mijenjao i način na koji je Alijansa odgovarala na izazove, prilagođavajući se novim bezbjednosnim izazovima kao sto su terorizam, cyber kriminal i ilegalne migracije.

Struktura NATO-a omogućava neprekidne konsultacije, koordinaciju i saradnju izmedju članica kao i zemalja koje nisu članice, ali koje imaju interes da sarađuju sa NATO-om. Saradnja se odvija u političkim, vojnim, ekonomskim i drugim aspektima bezbjednosti, kao i saradnju na ne-vojnom polju koja uključuje nauku, informacije, pitanja životne sredine i ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa.

Uvažavajući gore navedene činjenice i razumijevajući da je NATO političko-vojna organizacija sa širokim spektrom aktivnosti, BiH je prepoznala svoj spoljnopolitički interes u intenziviranju saradnje sa NATO-om. Spoljna politika BiH je usmjerena na očuvanje i razvoj trajnog mira, bezbjednosti i stalnog demokratskog i ukupnog državnog razvoja, te davanju doprinosa globalnom miru i bezbjednosti. Integracija u EU, inteziviranje saradnje sa NATO, razvoj dobrosusjedskih odnosa i jačanje regionalne saradnje predstavlja prioritet spoljne politike BiH, čiji je krajnji cilj uključivanje BiH u savremene evropske, političke, ekonomske i bezbjednosne tokove.

Ključni prioriteti za BiH u saradnji sa NATO-om uključuju jačanje saradnje sa evropskim i evroatlanskim strukturama, vladavinu zakona, demokratsku kontrolu oružanih snaga i obavještajno-bezbjednosnog sistema, reformu odbrambenog sektora, planiranje i budžetiranje odbrane, vojnu interoperabilnost, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje kriznim situacijama i civilno planiranje za hitne slučajeve, sigurnost sistema i zaštite podataka i javnu diplomatiju. Ostvarivanje ovih ciljeva podrazumjeva širok spektar reformi kako vojnog tako i civilnog dijela društva, uključujući šire demokratske, institucionalne i pravosudne reforme u BiH. BiH je pokazala relativno visok nivo ispunjavanja svih obaveza uz korištenje dostupnih alata i mehanizama strukturalne saradnje u procesu intezivirane saradnje sa NATO-om uz aktivno učešće svih institucija u BiH.

Strukturalna saradnja izmedju BiH i NATO se ostvaruje kroz instrumente koji su na raspolaganju BiH, a to su:

  • Individualni partnerski program – IPP
  • Individualni partnerski akcioni plan – IPAP
  • Proces planiranja i revizije – PARP
  • Intezivirani dijalog – ID

Svi ovi instrumenti su napravljeni da objedine različite mehanizme saradnje kroz koje BiH ostvaruje komunikaciju sa Savezom, u skladu sa svojim interesom i prioritetima, fokusirajući se na aktivnosti koje podržavaju domaće reformske procese.

Sljedeći važan segment saradnje BiH i NATO je učešće BiH u NATO vođenim operacijama i drugim mirovnim operacijama. U skladu sa svojim sposobnostima i kapacitetima, BiH učestvuje u operacijama podrške miru u misiji NATO podrške u Islamskoj Republici Avganistan sa 60 vojnika. Ukupno OS BiH su učestvovale sa 900 vojnika u mirovnim misijama i operacijama kolektivne bezbjednosti širom svijeta: Etiopija i Eritreja, Irak, Avganistan, Kongo i Mali.

BiH će prepoznavajući svoj spoljnopolitički interes nastaviti podržavati reformske procese, uvažavajući osnovni koncept u želji da doprinese kolektivnoj bezbjednosti i stabilnosti u evroatlanskom regionu, smanjenju mirovnih prijetnji, stvaranju bliskih veza kroz aktivnu saradnju i posvećenost opštim načelima demokratije bez prejudiciranja pitanja članstva u NATO.

Autor: Branimir Mandić, šef Odsjeka za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Japan i Okeaniju pri Ministarstvu spoljnih poslova BiH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *