Reference

“Nova Srpska” idejni je autor više projekata koji su uspješno realizovani ili su u toku realizacije. Kao svojevrsni kreativni bunker inicirali smo do sad više ideja od kojih smo neke realizovali u kooperaciji sa drugim subjetima, a neke sami. Ovo su neki od naših najznačajnijih projekata:

    • “Analiza trošenja sredstava iz opštinskih budžeta”: ovaj projekat osmislila je “Nova Srpska”, a isti smo realizovali zajedno sa našim partnerima iz Frontala. Ovaj projekat pomogao je Internews BiH
    • “Evroatlantski dijalog Kozara 2016: Seminar „Evroaltantski Dijalog Kozara 2016“ sprovodi Udruženje građana Nova Srpska Ideja iz Banjaluke, uz podršku američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu.
    • Blog Teza-Antiteza: blog Teza-Antiteza je jedan od prvih blogova uopšte u Bosni i Hercegovini, a koji postoji od 2008. godine. Nova Srpska je godinama pomagala razvoj i koncepciju ovog bloga, te je aktivno promovisala razvoj blogosfere u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.